Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

 
[ Dette er forsiden ]
Læs regnskab eller bestyrelsesberetningen nedenstående.......

 Fra Generalforsamling 2023 (afholdt d. 18.3.2024) har du her muligheden for at læse bestyrelsens beretning eller  regnskabet 2023 og budget 2024.

Vandværksforeningen har lavet en ny service, hvis du gerne vil have oplyst hvor du får vandet fra. Klik her for at gå til "Find dit vandværk"
 Vores vand er rent.  Vi har netop fået foretaget en grundig analyse af vores drikkevand i Egernsund. Der er ikke fundet nogen form for pesticider, PFAS eller anden forurening hos os.

KLIK på "Vandkvalitet" i menuen til venstre - og se de seneste analyseresultater - grafisk udvikling over analyseresultater og m.m.


Selv om vi af og til fjernaflæser din vandmåler, er det vigtigt at du selv løbende holder øje med din vandmåler. Det er dine EGNE penge det drejer sig. Vi har af og til tilfælde hvor der har været mindre lækage i installationerne, som har betydet store vandregninger. Se artikel fra JyskeVestkysten om problemstillingen (bemærk gamle priser).

Læs evt. også dette fra SonFor omkring "løbende toiletter" , eller læs denne artikel fra Vandværksforeningen hvad vand egentligt koster

  Du har mulighed for at se en detaljeret elektronisk tegning over vores vandledninger i Egernsund og Rendbjerg. Du kan zoome ind og ud, søge efter en bestemt adresse, se detaljer m.m. - følg dette link....
Der mangler enkelte detaljer i tegningerne, men de kommer løbende hen ad vejen....

Har du nogle forslag til ting som mangler på vores hjemmeside, eller har du øvrige kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os, eventuel via email .


 

  

   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top