Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Vedtægter og regulativ for vandværket ]
 

Vandværket gældende vedtægter er fra 1. januar 2014.

Bestyrelsen fik godkendt disse vedtægter primært fordi:

  • De nye vedtægter følger de retningslinjer og normer som foreslået af Vandværksforeningen (FVD)
  • Vandværket er fremover et a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) hvilket i store træk betyder, at den enkelte andelshaver (dvs. skøde-ejer/hus-ejer) alene hæfter for det som er indskudt i selskabet (tilslutningafgiften m.v). Tidligere var vi et almindelig andelsselskab som betød i princippet at man hæfter for alt hvad man ejer.
  • Vedtægterne er tilpasset de nuværende gældende regler og regulativer.

 Klik her for at se vandværkets vedtægter, gældende fra 1. januar 2014. Vedtægter fortæller reglerne omkring hvordan vandværket ejes og styres, herunder hvordan f.eks. generalforsamlingen afholdes

 Klik her for at se vandværkets fællesregulativ, gældende fra april 2023. Dette regulativ er godkendt af Sønderborg Kommune.
Regulativet er en opsamling af de gældende regler og love for vandforsyning og vanddrift - og er en slags praktisk opslagsværk for hvordan vandværket skal forholde sig i forhold til andelshaverne, forbrugerne og øvrige samarbejdspartnere.

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top