Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Udskiftning af vandmålere ]
  
På denne side kan du læse lidt mere om vandmålere og den udskiftning der blev gennemført fra 2015-2018.

 Hvorfor skal vandmålerne skiftes  ?

På generalforsamlingen i marts 2015 blev der besluttet at alle målere over en periode skal skiftes til fjernaflæste målere

De nye vandmålerne er elektroniske og har et batteri der holder i ca. 16 år. Vandmålerne er fra Kamstrup (Dansk produkt), og er

 • EU-godkendt og verificeret
 • Vandmåleren indeholder ingen sliddele. Vandforbruget måles via ultralyd
 • Vandmålerne vil blive løbende kontrolleret på et laboratorium iht. gældende lover og regulativer
 • Vandværket har indført en kontrolmanual der beskriver proceduren for stikprøvevis udtagning af vandmålere til kontrol efter 6 års drift.

Januar 2018 havde alle fået installeret en ny elektronisk Kamstrup vandmåler.

Ønsker du at læse mere om Kamstrup vandmåleren, klik her

Ønsker du at læse om emnet målerkontrol hos FVD (Vandværksfor.), klik her
Ønsker du at læse bekendtgørelsen fra Sikkerhedsstyrelsen, kan du klikke her

 Hvordan gjorde vi det så i Egernsund Vandværk ?

Vandværket har registreret samtlige målere i vores vandafregningssystem (FAS). I dette system er der bl.a. registreret målernummer, seneste installationsdato, målertype og oftest også målerplacering. Som grundlag for den løbende udskiftning har vandværket lavet en liste med samtlige vandmålere. Der blev skiftet 250 målere i 2015 - de ældste målere skiftes først osv. I 2016 skiftede vi 375 målere - overvejende Nord for hovedvejen. I løbet af 2017 og i starten af 2018 skiftede vi resten af de gamle målere - overvejende Syd for hovedvejen.


 Hvorfor installeres der elektronisk fjernaflæste målere ?

 • Ingen aflæsningskort - målerne aflæses elektronisk og automatisk løbende
 • Ingen portoudgifter til aflæsningskort
 • Nemmere administration - data indlæses automatisk (fejlfrit) i afregningssystemet
 • Mulighed for overvågning af forbrug, lækager, negativt flow mv. (BEMÆRK Vandværket har ingen forpligtigelse til løbende at overvåge dit forbrug og rapportere ved evt. brud. Du bør selv løbende holde øje med din vandmåler og dermed dit vandforbrug)
 • Bedre bevisførelse ved klager over forbrug. Data logges og gemmes.   

Bjarne Bohsen, Egernsund den 29-10-2020

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top