Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Kontaktpersoner ]
  
Din kontaktperson vedr. økonomi, regnskab, bogholderi m.v..

Formand Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, Egernsund.
    Telefon 21 29 58 76 (bedst hverdage efter kl.17:00)

allerhelst - skriv en mail til:  vandvaerk@egernsund.dk

Ved manglende vandforsyning, brud på ledninger m.v.

1 ) Kig først på Facebooksiden:
          " Egernsund By "

evt. på Facebooksiden (hvis du er sommerhusejer):
     "
Grundejerforeningen Rendbjerg"
om der skulle være en opdateret driftsnyhed.....

2) ellers tager du kontakt til:

Egernsund VVS v/H.P. Matzen, Sundgade 98, 6320 Egernsund
    Telefon 21 70 23 17

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:.

Henrik Kristensen (Næstformand og driftsleder), Teglparken 42, Egernsund
Nis Kaare Hansen, Havnevej 11, Egernsund
Finn Dreier, Benediktesvej 100, Egernsund
Erik Lydiksen, Sundgade 14 B, Egernsund
 

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top