Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Her kan du se vandledningerne, elektronisk]
 

  SIDSTE NYT - nu har du mulighed for at se en detaljeret elektronisk tegning over vores vandledninger i Egernsund og Rendbjerg. Du kan zoome ind og ud, søge efter en bestemt adresse, se detaljer m.m. -

KLIK her for at se det elektroniske kort over vandledningerne, stophaner mv...

Der mangler enkelte detaljer i tegningerne, men de kommer løbende hen ad vejen....


Hjælp til funktionen:

  Zoom ind: Ved klik i kortet zoomes ind på cursorens placering. Zoom kan også udføres vha. en zoombox, ved at markere et hjørne og derefter med musen at trække en box hen over kortet, svarende til det ønskede zoom.
  Zoom ud: Zoom ud. Det nye kortudsnit har semme centrum som det oprindeligt
  Vis hele området: Zoom tilbage til startbilledet.
  Panorér: Tryk venstre museknap, træk kortbilledet til ønsket placering og slip museknappen.
  Info: Ved klik på kortet vises data for nærmeste "klikbare" objekt i "Info" vinduet.
  Hjælp: Vis denne beskrivelse.
Ved tryk på pilene langs kortets kant flyttes kortudsnittet i pilens retning.
Fluebenene i lagkontrolvinduet styrer hvilke lag der vises. Bemærk dog at visning kun bliver aktuel når kortudsnittets udstrækning har en passende størrelse til de ønskede data.
     

Ledningsregistreringen er et større projekt, der kørte et par år. Vi startede i Rendbjergområdet i september 2009, fortsatte med halvdelen af Egernsund by i foråret 2010 - og tog resten i 2011 Se mere om projektet her.
 

 

Bjarne Bohsen, Egernsund den 18-11-2014

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top